Završeno obilježavanje Dana rudara

akademiglazbaU ponedjeljak 21. Decemra održana je svečana akademija, na kojoj su proglašeni radnici godine. Radnik godine u pratećim djelatnostima je Amir Đino, u površinskoj eksploataciji Sabahudin Safundžija, a u podzemnoj eksploataciji Mehmed Kobilica. Tokom akademije o realizaciji ovogodišnjih planova i očekivanjima za narednu godinu, govorili su generalni direktor EP BiH Admir Andelija i direktor Rudnika Kakanj Sead Imamović. U kulturno umjetničkom programu nastupio je orkestar Rudarske glazbe.

radnicigodineRadnici godine: Amir Đino, Sabahudin Safundžija i Mehmed Kobilica

Amir Đino je radnik godine u pratećim djelatnostima.U Rudnik Kakanj se zaposlio 1982. godine kao kvalifikovani metalostrugar u Pogonu Ričica. Od tada do danas cijeli radni vijek je proveo u Rudniku. Od 1983. do 1987. je radio na Pogonu Haljinići. U međuvremenu se stručno usavršavao i od februara 1987. počinje raditi kao visokokvalifikovani metalostrugar na Pogonu Održavanje. Sin je rudarskog mašinskog poslovođe Sulejmana, koji je također radni vijek proveo u Rudniku Kakanj. Ukupno sa 37. godina tri mjeseca i 22 dana radnog staža, stigao je do ovog laskavog priznanja.

Sabahudin Safundžija, radnik godine u površinskoj eksploataciji uglja. Radnik godine u površinskoj eksploataciji, svoj radni vijek je počeo prije 18 godina u jami Haljinići i to kao napuštač grabuljastih transportera, a kasnije i kao utovarač na radilištu. Poslije tri godine jamskog staža, prekvalifikacijom postaje pomoćnik rukovaoca EKG bagera na Kopu, a pet godina poslije, 2010. godine promaknut je u rukovaoca EKG bagera. Posljednjih osam godina, od 2012. upravlja elektrohidrauličnim bagerom gusjeničarom. Ima ukupan radni staž 21 godinu, devet mjeseci i 21 dan. Završio je Rudarsku tehničku školu i do sada stekao tri certifikata za upravljanje s tri različita bagera.

Mehmed Kobilica, radnik godine u podzemnoj eksploataciji uglja. Kopač Prve grupe u Pogonu Haljinići je Radnik godine u podzemnoj eksploataciji uglja. Ipak njegovo prvo zasnivanje radnog odnosa nije bilo u Kaknju, već 1989. godine u Rudniku Zenica. Tamo je kopao crno zlato i bio u redovima Armije sve do kraja 1995. godine, da bi nerednih sedam godina proveo kao zaposlenik Federalnog ministarstva odbrane. Od 2004. godine ponovo se vraća rudarskom poslu i počinje raditi u Staroj jami Rudnika Kakanj. Kao utovarač na otvaranju i pripremi, 2005. godine prelazi u Pogon Haljinići. I danas radi u istom pogonu, ali od 2008. godine kao Kopač prve grupe. Na ovaj Dan rudara ima 36 godina radnog staža, šest mjeseci i 15 dana.

Prethodnih dana, aktivisti Rudničkog odbora sindikata, obavili su kućne posjete svim radnicima Rudnika Kakaknj koji su tokom ove godine otišli u zasluženumirovinu. Ukupno su pokazali na 78 vrata rudarskih domova i svojim komoratima urućili prigodne praznične poklone, među kojima je i obavezan ručni sat.