Sektori

Sektor za razvoj investicije i projektovanje

Elvedin Čobo, dipl.ing.rud., Izvršni dirktor za razvoj, investicije i projektovanje

cobo_novo_imenovanje

Elvedin Čobo je do ovog imenovanja, a u periodu od 01.01.2015. do 10.10.2015.godine obavljao funkciju vršioca dužnosti Direktora Rudnika Kakanj. Rođen je u Kaknju. Dijete je rudarske porodice. Osnovno obrazovanje i srednju rudarsku tehničku školu završio je u Kaknju. Po završetku srednje škole počinje raditi kao rudarski tehničar na poslovima ventilacije, a onda se odlučuje za upis na Rudarski fakultet u Tuzli i u skladu sa tadašnjim propisima odlazi na odsluženje vojnog roka. Njegove redovne studentske obaveze prekinula su ratna događanja, tako da je diplomirao 1994. godine. Odmah, po diplomiranju počinje raditi u Rudniku  Kakanj i to kao radni obveznik u ratnim okolnostima. Prošao je sve faze stručnog operativnog angažovanja u površinskoj eksploataciji uglja, od inženjera pripravnika do zamjenika upravnika pogona.Značajnije upravljačko organizacijsko iskustvu počinje sticati od aprila 2008. godine, odlukom Nadzornog odbora Rudnika Kakanj, kada je imenovan za vršioca dužnosti direktora Rudnika. Po isteku mandata vršioca, imenovan je za za direktora Sektora za razvoj, investicije i projektovanje, a statutarnim promjenama poslije toga, mijenjao se i naziv tog radnog mjesta tako da je u različitim vremenskim periodima obavljao dužnost izvršnog direktora za tehničke poslove, investicije i razvoj i izvršnog direktora za investicije i razvoj, sa kojeg je imenovan za vršioca dužnosti direktora kakanjskog rudnika.

 

Opis poslova u Sektoru prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji - u izradi

 

Podjela po službama (nazivi službi, sa imenima i funkcijama rukovodioca) - u izradi