Politike

Politika kvaliteta

Izjava o politici kvaliteta

Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj će svoj poslovni uspjeh i dalji razvoj zasnivati na stalnim poboljšanjima performansi poslovnog procesa, zaštiti na radu i zaštiti okoline, ispunjavanjem zahtjeva međunarodnih standarda BAS EN ISO 9001:2008, BAS EN ISO 14001:2004 i BAS EN ISO 17025:2000.

Principi politike kvaliteta su:

- Kontinuirano provođenje potrebnih aktivnosti za poboljšanje uslova rada, zaštiti na radu, poboljšanje životnog standarda svih zaposlenih, razvijanje osjećaja ponosa i pripadnosti,

- Potpuna primjena odgovarajućih zakona, propisa, standarda i pozitivne poslovne prakse,

- Zadovoljstvo kupaca, vlasnika, naših partnera, lokalne zajednice i ostalih zainteresiranih strana,

- Cjelokupan poslovni proces, u svim fazama, orijentiran na ispunjavanje zahtjeva i potreba kupaca, postizanjem maksimalnog kvaliteta proizvoda i usluga,

- Optimalno korištenje svih raspoloživih resursa, uz povećanje efekata poslovanja i racionalizaciju troškova,

- Konstantni razvoj preduzeća kroz investiranje u ljudske i materijalne resurse, izradu razvojnih programa, stalnu edukaciju zaposlenih, podsticaj stvaranju novih ideja i kreativnosti,

- Preventivnim i korektivnim djelovanjem, spriječavanje i smanjivanje nepovoljnog uticaja na okolinu, uz primjenu principa održivog razvoja i

- Stalno informisanje zaposlenih, vlasnika, lokalne zajednice, relevantnih državnih struktura o našim ciljevima, planovima i aktivnostima.


Kvalitet, zaštita i međunarodni standardi su naša strategija za budućnost!

Kakanj, 25.05.2009.god.

certifikat_kvalitet