O Rudniku Kakanj

Rudnik Kakanj osnovan je 1902. godine.

Sjedište Društva je u Kaknju, u ulici Alije Izetbegovića 31.

Na dan 31.12.2020. u Društvu je zaposleno 1.529 radnika.

U sadašnjem organizacionom obliku Rudnik mrkog uglja Kakanj egzistira od 2020. godine, donošenjem novog Statuta broj 01/SD-1-9067/20 od 21.07.2020. godine te Rješenjem o izmjeni podataka od strane Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-20-000907 od 30.09.2020. godine kojim se mijenja naziv firme, smanjuje broj ovlaštenih za zastupanje društva i upis prokure.Skraćeni naziv pravnog subjekta je: RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj.

Osnovna djelatnost Društva je vađenje lignita (šifra 05.20). Društvo je registrovano i za vađenje kamena, šljunka i pijeska, proizvodnju različite vrste opreme i alata, trgovinu na veliko i malo različitim vrstama proizvoda i posredništvo, kao i za obavljanje ostalih djelatnosti prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH, što je regulisano Statutom.

Dijelovi Društva organizovani su u pogone i ekonomske jedinice:

  • Proizvodne pogone: Haljinići i PK Vrtlište
  • Uslužna pogone Separacija i Održavanje i
  • Ekonomsku jedinicu Stručne službe
  • Osnovna funkcija rudnika je obezbjeđenje dovoljnih količina uglja za potrebe TE Kakanj radi proizvodnje električne energije. Na osnovu toga i svi dugoročni planovi razvoja i poslovne politike Elektroprivrede BiH, kao i uticajni faktori za buduće poslovanje Elektroprivrede BiH direktno utiču i na poslovanje Rudnika.

    Rudnik je od 2010. godine, nakon izvršenog pripajanja preduzeća u koncern JP “Elektroprivreda BiH” registrovan Rješenjem općinskog suda u Zenici (Reg.broj: MBS 43-01-0538-08) kao Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” sa ograničenom odgovornošću.