Pogon održavanje

ODRŽAVANJE

Radna jedinica Održavanje obavlja poslove putem:

Službe za transport uglja
Službe elektro održavanje
Službe za mašinsko održavanje

Radna jedinica Održavanje ima sljedeći djelokrug poslova:

Vrši poslove kamionskog transporta uglja.Obavlja elektro poslove remonta i popravki energetskih postrojenja, dijelova mreže, većih mašina i sklopova.Obavlja mašinske poslove remonta rudarske opreme, postrojenja, dijelova postrojenja, većih mašina i mašinskih sklopova.Radnom jedinicom Održavanje rukovodi Rukovodilac Radne jedinice Održavanje i za svoj rad i rad Sektora odgovoran je Tehničkom direktoru Društva.

Služba za transport uglja

Vrši poslove kamionskog transporta uglja.Obavlja poslove uz primjenu mjera ZNR u skladu sa općim aktima Društva.Obavlja poslove uz primjenu Zakona o saobraćaju.Službom za transport uglja rukovodi Rukovodilac Službe za transport uglja i za svoj rad i rad Službe odgovoran je Rukovodiocu Radne jedinice Održavanje.

Služba elektro održavanje

Vrši remont i popravke energetskih postrojenja, dijelova mreže, većih mašina i sklopova.Upravlja, nadzire i održava vanjsku elektroenergetsku mrežu Društva.Vrši poslove mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim uređajima i postrojenjima.Radove izvodi uz provođenje mjera sigurnosti  zaštite na radu.Službom za elektro održavanja rukovodi Rukovodilac Službe za elektro održavanje i za svoj rad i rad Službe odgovoran je Rukovodiocu Radne jedinice Održavanje.

Služba za mašinsko održavanje

Vrši remont rudarske opreme, postrojenja, dijelova postrojenja, većih mašina i mašinskih sklopova.Radove izvodi uz provođenje mjera sigurnosti zaštite na radu.